İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işverenlerin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı istihdam etme zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı kanun