İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ İşyerlerinde; çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi, çalışanın sağlığına zarar verecek durumların tespiti ve kontrolünü gerçekleştirmek adına yapılan koruyucu hekimlik çalışmalarıdır. Faaliyet