İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR? İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, 
sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan 
tedbirler olarak tanımlanabilir. 
İş sağlığı ve iş güvenliği
bilimi, işyerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile 
bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının 
sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna 
ek olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek
amaçlı yapılan metotlu çalışmaları kapsamaktadır. Genel 
olarak ise 
iş güvenliği yönetmeliği, sadece çalışanı 
koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı 
kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma 

durumunu da kapsamaktadır. 

 

İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramı, ayrıntılı olarak anlatılmak istenirse,
çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek tüm iş kazası ve meslek hastalıkları
riskinin oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları
yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim olarak tanımlanabilmektedir.Tüm
bunları gerçekleştirmek için gereken alet edevatları, araçları, prosedürleri
de, doğal olarak işverenin omuzlarına yüklemektedir. Ayrıca, sorumlu
işçi ve ustabaşlarına da belli görevler getirilmektedir. İş sağlığı ve 
iş güvenliği 
alanlarını da dayanak olarak almaktadır. İSG adına temel teşkil eden bir takım
kanunlar da, 6331 sayılı iş sağlığı ve
yeni iş güvenliği yasası, 506 sayılı SGK
kanunu, Türk  Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu,borçlar
kanunu, sendikalar kanunu gibi kanun ya da mevzuatlar şeklinde sayılabilmektedir.

  

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NEDİR? İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ŞARTLARI NELERDİR?
 
İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları, İSG konularındaki esasların
denetlenmesi ve bu anlamda kılavuz olması açısından büyük
önem teşkil etmektedirler.

 

 

İnşaat ve maden sektörü gibi çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, bu uzmanların sorumlulukları oldukça fazladır. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan tekstil gibi, eğitim gibi sektörlerde de görev alan iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı, bu alanlarda son yıllarda oldukça sık şekilde görev almaya başlamışlardır. Uzmanların çalıştırılmalarının zorunlu olması, çalışan işçi sayısı ve sektörün tehlike derecesi de göz önüne alınarak kanunlarla sabitlenmiş durumdadır. Çalışanlar, hayatlarını fabrikalarına ya da şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle, iş yerlerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetlenmeli, çalışma şartları olması gereken seviyelere çekilmelidir. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından, bu konulara hassasiyetle yaklaşılmak zorundadır. İş güvenliğinin amacıiş güvenliği ve sağlığı; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm bireylerin sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.                                          

 

 

 


İletişim
+90 232 234 44 40
   Siteler Mah 430 Sok. No:2/A Güzelbahçe - İzmir 
   ahiler@ahilerosgb.com
   

 

E-Bülten
Ahiler'den haberdar olmak için e-malinizi kayededin
NS GRUPAHİLER OSGB  Tüm Hakları Saklıdır