İş Yeri Hekimliği Hizmeti

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE;

6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

 

 

İş Yeri Hekimlerinin Temel Görevleri;

 İşe giriş esnasında, çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık
tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların
sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,

 İşin yapısı ve doğal süreci esnasında, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan
kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının,
henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin
yapılması,

 Hem işe giriş hem de periyodik kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin
yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi
ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,

 İş yeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların
değerlendirilmesi ve sürekli takibi,

 İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, iş yeri ortamı gözlem
ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel
değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının
tanımlanması,

 Çalışanlara; iş yerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma
ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,

 Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel
sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,

 

 

 

 


 

 


İletişim
+90 232 234 44 40
   Siteler Mah 430 Sok. No:2/A Güzelbahçe - İzmir 
   ahiler@ahilerosgb.com
   

 

E-Bülten
Ahiler'den haberdar olmak için e-malinizi kayededin
NS GRUPAHİLER OSGB  Tüm Hakları Saklıdır